דירות בבנייה, shutterstock

למ"ס: ירידה במכירת דירות חדשות; גם מלאי הדירות בירידה

כ-5,140 דירות חדשות נמכרו ב-3 חודשים, ירידה של 4% • כ-23 אלף דירות נותרו למכירה - ירידה של חצי אחוז • האוצר: הנתונים אינם תואמים את דיווחי הקבלנים

כ-5,140 דירות חדשות נמכרו בישראל בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2017 עד ינואר 2018) – ירידה של 4% לעומת שלושת החודשים שקדמו – כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ה'). לדברי הלמ"ס, לאחר ניכוי העונתיות מדובר בירידה חדה יותר - של 12%.

עוד עולה מהנתונים, כי ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2017 עד ינואר 2018) נרשמה ירידה של 21.2% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה ל-12 החודשים המקבילים (פברואר 2016-ינואר 2017.( כ-33% מהדירות החדשות נמכרו במחוז המרכז, כ-18% במחוז חיפה ואילו במחוז צפון וירושלים נמכרו כ-8% מהדירות בכל מחוז.

הלמ"ס מפרסמת, כי בסוף ינואר 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה (בבנייה פרטית) עמד על כ-23 אלף דירות, ירידה של כחצי אחוז בממוצע לחודש בחודשים יולי 2017 עד ינואר 2018. על פי המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים האחרונים, מספר חודשי ההיצע לבנייה פרטית בלבד עומד על 13.3 חודשים.

לנתון זה הגיבו באוצר ומסרו כי "נתוני הלמ"ס כוללים מכירות במסגרת 'מחיר למשתכן'. המכירות במסגרת תכנית זו מתאפיינות בסמיכות רבה ביחס למועד מתן היתר הבנייה, זאת בניגוד גמור למכירת דירות בשוק החופשי. לפיכך, ההאצה שנרשמה בשנה האחרונה במכירת דירות במסגרת 'מחיר למשתכן' יש בה כדי להטות כלפי מטה את מלאי הדירות החדשות שלא נמכרו. ניתוח שערכנו מעלה מתאם שלילי גבוה בין מכירות אלו לבין מלאי הדירות הלא מכורות. בנוסף יצוין, נתוני מכירת דירות חדשות כפי שדווחו ע"י הלמ"ס אינם תואמים את הנתונים המנהליים (דיווחי הקבלנים לרשות המסים)".

עוד לפי הלמ"ס, מבחינת הביקוש לדירות, בשלושת החודשים האחרונים הביקוש לדירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמד על 9,400 יחידות, מתוכן כ-55% הם דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, וכ-45% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. מדובר בירידה של 5.3% לעומת שלושת החודשים שקדמו לכך, וירידה של 8.8% בניכוי עונתיות.

ב-12 החודשים האחרונים כ-27% מסך הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, 18% במחוז צפון, 17% במחוז תל- אביב וכ-7% בלבד במחוז ירושלים.

מבחינת נתוני המגמה עולה כי בינואר לא היה שינוי בביקוש לדירות לאחר שבחודשים מאי 2016 עד דצמבר 2017 נרשמה ירידה של 1.6% בממוצע לחודש ועמדה על 3,640 דירות בממוצע לחודש. זאת, לאחר שבחודשים ינואר עד אפריל 2016 נרשמה עלייה של2%  בממוצע לחודש לרמה של 4,190  דירות בממוצע לחודש.

עוד עולה, כי מספר הדירות שלא למכירה (הדירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים נובמבר 2017 עד ינואר 2018 היה נמוך ב-6.8% בהשוואה לשלושת החודשים.

 ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 17.4% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן. בתקופה הזו החלה בנייתן של 2,740 דירות בקבוצות רכישה, לעומת 4,630 דירות כאלה ב-12 החודשים הקודמים. במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,100 דירות בקבוצות ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,010 דירות בקבוצות רכישה.