"משלמים לנו כסף כדי שנסגור את העסק בשבת"

בעלי עסקים בהרצליה פיתוח טוענים כי בעלי ממון משלמים להם כדי לסגור את עסקיהם בשבת ולהפוך את האזור לשומר מסורת - הכל כלול 15.11.18