10tv, 10tv

יחידת העלית ששומרת על הסדר בבתי הכלא השמורים בישראל – נחשפת

לחדשות10 ניתנה הצצה נדירה לפעילות היחידה הסודית שמתאמנת במשך חודשים לקראת כל אחד מתרחישי הקיצון שמגיעים לכותרות הראשיות בחדשות: חטיפת אנשי סגל, מסע הרג בינות לכתלי בית הכלא והתקוממויות אסירים. כיצד מתמודדים עם אתגר השמירה על "האסירים הביטחוניים", החשודים בקשירת קשר לביצוע פיגועי טרור, ומה עושים כאשר הדברים בשטח יוצאים משליטה?

  • פורסם ב:
  • 25/10/2014 22:35
  • |
  • עודכן ב:
  • 26/10/2014 01:06
  • |
  • כתבים:
  • אריק וייס

תפקידה של יחידת העלית "מצדה" הוא לשמור על הסדר בבתי הכלא בישראל, לנטרל איומים שעולים בהם וגם לשמור על האסירים המסוכנים ביותר בישראל, שחשודים במעורבות בפיגועי טרור וידועים בתור "אסירים ביטחוניים". צוות חדשות10 זכה להתלוות לראשונה ללוחמי היחידה, ולשמוע גם על המחדלים שעיצבו את דרך פעולתה הנוכחית.


מפקד היחידה הסביר לחדשות10 כי עיקר תפקידה של היחידה הוא להתמודד עם תרחישי קיצון, שצוות בית הסוהר אינו מוכשר להתמודד עמם - ובהם גם חטיפה של אנשי סגל. לכל תרחיש שכזה צוות היחידה מתכונן במשך חודשים, כאשר הכוונה היא לבצע את הפעילות בחשאיות ובמהירות רבה ככל האפשר: "כדי שהאסיר לא יבין מאיפה נפלנו עליו".


שבועיים לאחר כניסתו לתפקיד של מפקד היחידה אירע אחד המבצעים הגדולים בתולדותיה. סמואל שיינביין, אמריקני שריצה בישראל עונש מאסר על רצח, הצליח לבצע מסע ירי באמצעות אקדח, שהבריח לתוך כלא רימונים שבשרון בדרך לא ידועה. האירוע נחשב לאחד מהישגיה הגדולים של היחידה, גם אם כמחדל גדול עבור שירות בתי הסוהר.

 

התחמושת החדשה של "מצדה" הינה פחות קטלנית מבעבר ואמורה למנוע את האפשרות לכשלים נוספים, בהם יצליחו אסירים להבריח נשק וגם לערוך בו שימוש בין חומות בתי הכלא. בסך הכול, מנסים הלוחמים להזכיר, הרי שהם ממונים על שמירה על לא פחות מ-25 אלף אסירים, בהם כ-5,000 אסירים ביטחוניים.

  • תגיות: