10tv, 10tv

עקב ביורוקרטיה: בית ספר יהודי-ערבי בירושלים עומד בסכנת סגירה

בית הספר הדו-לשוני הייחודי עומד בסכנת סגירה עקב קשיים שמערימים עליו גורמים במשרד החינוך ובמשרד מבקר המדינה. התלמידים וההורים קוראים להפוך את ההחלטה, ושר האוצר יוצא נגד בית הספר אך מבטיח: "נפתור את הבעיה לטווח הארוך"

  • פורסם ב:
  • 23/06/2013 04:12
  • |
  • עודכן ב:
  • 23/06/2013 04:34
  • |
  • כתבים:
  • דב גילהר

(09:19 דקות)

בית הספר הדו-לשוני "יד ביד" שבירושלים, שמפגיש בין תלמידים יהודים וערבים, עומד כנראה להיסגר בקרוב. הסיבה: הוראות משרד החינוך, שאוסרות על גביית כספים מיוחדים מההורים הדרושים להמשך קיומו של בית הספר. לכל כיתה במוסד שתי מורות: האחת דוברת עברית, השנייה ערבית. השיעורים והשיחות מתנהלים בשתי השפות הרשמיות של המדינה. עם זאת, הדרך היחידה לקיים את המודל המיוחד של בית הספר היא גביית כסף מיוחד מההורים - 5,000 שקלים לתלמיד בשנה. כעת דורש משרד החינוך לבטל את הגבייה הזו.

 

על אף שההורים מוכנים להמשיך לשלם, המדינה מתנגדת לכך. דוח מבקר המדינה ממאי 2012 הזהיר מפני תשלומי ההורים בבתי הספר הייחודיים, וכך גם חוזר מנכ"ל משרד החינוך, שקבע תקרה לגביית תשלומי ההורים. שר החינוך שי פירון הודיע השבוע כי ככלל, הוא מתנגד לקיומם של בתי הספר הייחודיים. "בית ספר ייחודי הוא מסלול עוקף לייצר בית ספר פרטי במימון כספי המדינה", אמר השר.

 

בירושלים יש חמישה בתי ספר ייחודיים, ועוד עשרות קיימים ברחבי הארץ. הדיון סביבם מתנהל בסוגיה האם התשלומים הנוספים, שבין 5,000 ל-15,000 שקלים בשנה, הופכים אותם למוסדות חינוך פרטיים לילדים עשירים בלבד, והאם נוצרת בעקבותיהם מערכת חינוך פרטית בלתי-שוויונית.

 

ממנהל החינוך בירושלים נמסר כי "כל נושא תשלומי ההורים מצוי באופן בלעדי בידי משרד החינוך. עיריית ירושלים ביקשה ממשרד החינוך לבחון את הסדרת הנושא באופן שיאפשר צדק חברתי וישמור על הגיוון החינוכי בעיר הטרוגנית כמו ירושלים״.

 

משרד החינוך מסר כי "המשרד הכיר בייחודיותו של בית הספר ואף הגדיל את שעות ההוראה בו. הגבייה מההורים נעשית כיום על ידי עמותת ההורים בניגוד לחוזרי המנכ"ל, וללא שקיפות. הנהלת בית הספר תוכל לפנות לוועדה לבתי ספר ייחודיים כדי לנסות ולאשר גבייה נוספת בשל הייחודיות״.

 

שר החינוך שי פירון ביקש מבג"צ ארכה בדיון שנערך בנושא, בכדי לאפשר לו לגבש את עמדתו. הוא אמר בתגובה לכתבה כי במהלך השנה הקרובה יקיימו במשרד החינוך דיון בשאלה זו, והבטיח כי יביא לפתרון הבעיה לטווח הארוך.

  • תגיות: