10tv, 10tv

תחקיר: כך מכרה המדינה בזול את משאבי הטבע

במשך 15 שנה פועלת "נובל אנרג'י" לחיפוש גז טבעי מול חופי המדינה, אולם רק בשנים האחרונות התעוררנו והבנו שהמדינה לא מרוויחה מהם כנהוג ברחבי העולם. אבל היא לא לבד - מרבצי אבן וחצץ בידי הגרמים והמקסיקנים, והנפט בידי האמריקנים

  • פורסם ב:
  • 25/05/2013 22:44
  • |
  • עודכן ב:
  • 26/05/2013 00:08
  • |
  • כתבים:
  • אריק וייס

כבר 65 שנים אומרים לנו שמדינת ישראל היא מדינה נטולת משאבי טבע, אבל האמת שונה לגמרי. לא רק שישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, מהדבש הזה נהנות בעיקר חברות זרות, לא תושבי המדינה. בשבועות האחרונים שבה וצפה המלחמה על התמלוגים לקופת המדינה מקידוחי הגז הטבעי מול חופי ישראל, אך תחקיר "המגזין" מגלה שהגז הוא לא לבד ומתחת לאף של כולנו חברות מחו"ל עושות קופה על מחצבי הטבע של המדינה.

 

חברת "נובל אנרג'י" השקיעה כבר ארבעה מיליארד דולר בקידוחי וחיפושי הגז הטבעי מאז החלו בשנת 1998. דווקא עכשיו הציבור הישראלי נזכר לשאול שאלות. הוועדה שאישרה את התגמולים הנמוכים לקופת המדינה השאירה את הפרוטוקלים של דיוניה חסויים והעומד בראשה שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה, אף התקשה לענות בשבוע שעבר כמה מהגז הם אישרו לייצא. אף אחד לא מבין מה קורה פה והכל נעשה מול מסך כבד של חיסיון וספינים. אנחנו מוכרים בזול את אוצרות הטבע שלנו. לא מעט חברות בין-לאומיות חוגגות על זה.

 

כך למשל מחצבות הגז והחצץ. 30 מחצבות פטורות ממכרז פועלות בארץ ועשרות משאיות יוצאות מדי יום. 3.5 שקל עבור כל טון חצץ נכנס לקופת האוצר, למרות שב-2008 דוח של מינהל מקרקעי ישראל קבע שהמחיר צריך להיות גבוה פי עשרה ויביא לתוספת של 4 מיליארד שקל בהכנסות, דבר לא נעשה. אחת המרוויחות היא חברת הנסון שבעליה בגרמניה. מי שמרוויח יותר היא "אבן וסיד" שמחזיקה תשע מחצבות ובעליה בכלל במקסיקו.

 

ממינהל מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "שהדוח לא אושר במינהל והוחלט להזמין במקומו דוח חדש אשר מסקנותיו ידונו בתקופה הקרובה על ידי צוות מקצועי שנבחר לשם כך".

 

בינתיים בעמק האלה עתיד בקרוב לקום שדה קידוח לחיפוש אחר נפט. חברת IEI הנשלטת בידי חברה בארצות הברית קיבלה את הזיכיון להחדרת מוטות חימום שימצו את הנפט ויאפשרו את שאיבתו. אם אכן יימצא שם הנפט שטוענים שנמצא שם, הוא היה יכול לשמש את משק האנרגיה הישראלי במשך עשרות שנים, אולם חלק גדול ממנו עתיד לעבור לייצוא. ואם זה לא מספיק, לא ידוע עדיין די על התהליך המדובר שמדינות ברחבי העולם אסרו על ביצועו מחשש לגרימת נזק לסביבה ולבריאות הציבור.

 

ממשרד האנרגיה נמסר: "ההליך התכנוני הנוכחי הנו מחמיר יותר מההליך שהיה מקובל עד כה בתחום חיפושי הנפט. רק בסופו ולאחר שהוועדה המחוזית תקבל החלטה על ביצוע פיילוט - הוא יבוצע. מטרת הפיילוט היא לדמות את המרבץ, אחרת לא ישיג את מטרתו מבחינת בדיקת ההשפעות על הסביבה".

  • תגיות: