הקברניטים: יצחק רבין

שנות שלטונו של יצחק רבין: הכהונה הראשונה הסתיימה בקבלת אחריות, השניה בטרגדיה, על המלחמה המלוכלכת נגד פרס, המהלכים מעוררי המחלוקת ואיך תעתע באמריקנים