10tv, 10tv

יצאו נקניקים: איך השתנו הקניות שלנו בסופרמרקט בשנה האחרונה?

שימורים, מאפים, בשר מעובד, מזון קפוא, דיגני בוקר, סלטים, אלה רק כמה מהקטגוריות שהתכווצו, מקצתן ממש קרסו השנה. איך זה משפיע על החברות?

וידאו

שימורים, מאפים, בשר מעובד, מזון קפוא, דִיגני בוקר, סלטים, אלה רק כמה מהקטגוריות שהתכווצו, מקצתן ממש קרסו השנה. הַצרכן והַצרכנית הישראלִים שינו את הרגלי הצריכה שלהם. תמהיל הסל שלנו וגודלו - בשיאה של מהפכה של ממש.

 

שיקולים של בריאות (עד כדי פחד ממזונות מסוימים), שיקולים "ירוקים", מעבר לִקנייה מקוונת, כל אלה השׁפיעו על הקניות שלנו באלפיים ושש עשרה, זאת כמובן נוסף על המרכיב שמאז אלפיים ואחת עשרה משפיע על כולנו: המחיר.

 

הצרכנים משתנים והתעשייה - בלחץ.

 

בעקבות כל המגמות האלה, רוב היצרנים הגדולים בישראל - התכווצו. כל אחוז של ירידה במכירות בחברות המובילות מיתרגם למיליוני שקלים.


המכירות בחברת סנו ירדו השנה באחוז ושלוש עשיריות, המכירות של יוניליוור ירדו בשיעור זהה. בּאסם מכרו בשני אחוזים פחות השנה, קבוצת נטו - איבדה יותר משלושה אחוזים, קונצרן תנובה איבד כמעט ארבעה אחוזים מהַמכירות ובולטת בעיקר הצניחה, שלא לומר ההתרסקות, של זוגלובק - המכירות שלהם ירדו בשישה עשר אחוזים וחצי.

 

מי שכן צמחו השנה הן שטראוס, תה ויסוצקי, החברה המרכזית ומחלבוֹת גד וכן היבואנים הגדולים שסטוביץ, וגם ליימן שליסל.