אסורות

העיתונאים סמדר פלד וטל מוסקוביץ׳ בתיעוד מיוחד ומרגש בו ליוו שלוש אסירות מהתקופה בהן היו בכלא נווה תרצה ועד השנים הראשונות מחוץ לבית הסוהר